Kullanıcı Sözleşmesi

 

TARAFLAR

İşbu Sözleşmede;

Enakliyat Pratik” Enakliyat Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Şirketi’ni, ifade eder.

Web Sitesi” https://enakliyat.com.tr/pratik/ internet sitesi.

Kullanıcı” Web Sitesi’ni kullanan veya sunduğu içeriklerden yararlanan kişiler.

Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen tüzel veya gerçek kişi ve Kullanıcı’ları ifade eder.

Hizmet Veren” Nakliye hizmetini gerçekleştirmek üzere Web Sitesi ile anlaşma sağlamış şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar),

Hizmet Talebi” Hizmet Alan’ın Fiyat Hesaplama Sistemi’nde sorulan nakliyat hizmeti ilgili soruları doğru ve eksiksiz yanıtladığı ve istediği hizmetlere göre oluşan nakliyat fiyatını öğrenip rezervasyon yapabildiği yazılımı,

Rezervasyon Onay” Enakliyat Pratik’in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ni inceleyip birde sözlü olarak Hizmet Alan ile Sabit Fiyat karşılığında sunacağı hizmetleri teyit ettiği onayı,

Rezervasyon Sistemi” Web Sitesi’nde sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken talep edeceği hizmete ilişkin soruları yanıtladığı ve kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep ettiği sistemi,

Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Talebi oluşturulduğunda belirlenen ve Rezervasyon Onay’ı ile son tutarı belirlenen Anlaşmaya Varılmış Hizmet için Hizmet Alan’ın Enakliyat Pratik’e ödeyeceği tutarı,

Anlaşmaya Varılmış Hizmet” Enakliyat Pratik tarafından Rezervasyon Onay’ı yapılmış her bir nakliyat işi,

Online Ödeme Sistemi” Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin Sabit Fiyatın Enakliyat Pratik veya hizmet aldığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de karlaştırılan hüküm ve koşullar altında kredi kartı yöntemiyle Hizmet Alan’dan hizmet bedelinin tahsilini sağlayan sistemi,

MADDE 1 – ENAKLİYAT PRATİK’İN SUNDUĞU HİZMETLER

Enakliyat Pratik nakliyat hizmetinden faydalanmak isteyen Kulllanıcı’ların Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi oluşturması sonrasında Rezervasyon Onayı yapıp Sabit Fiyat üzerinden Hizmet Vereni Anlaşmaya Varılmış Hizmet’i gerçekleştirmesi için yönlendirir ve Hizmet Alan’ın nakliyat hizmetinin gerçekleştirilmesine aracılık yapar.

MADDE 2- KULLANIM KOŞULLARI

A – Hizmet Talebi Oluşturulması

Enakliyat Pratik, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan Sabit Fiyat üzerinden tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini talep eden kolay bir Rezervasyon Sistemi sağlar.

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca Rezervasyon Sisteminde talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen taşınmanın adresi, taşınacak eşyaların adedi ve boyutları, eski ve yeni evin merdiven, asansör, park yeri ve bunlar gibi özellikleri) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Hizmet Talebinde verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması Sabit Fiyatı değiştirebilir veya taşınma servisinin iptal edilmesine sebep olabilir. Enakliyat Pratik, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Hizmet Alana aittir.

Rezervasyon Sisteminde adedi sorulmayan eşyalar ya da boyutları standart ev eşyaları dışında olan eşyalar ve yine Rezervasyon Sisteminde talep edilmeyen servisler, verilen Sabit Fiyatı değiştirebilir ya da istenen hizmet verilemeyebilir.

Piyano (duvar ya da kuyruklu), para kasası, birden fazla adreste eşya yükleme ya da eşya indirme, ağır veya değerli antik mobilyalar Sabit Fiyata dahil değildir. Bu eşyaların listesi Hizmet Talebi formunda “Detaylar” kısmında yazılmalıdır. Bu eşyalarında dahil olacağı yeni Sabit Fiyat Rezervasyon Onay sırasında Danışman tarafından Hizmet Alan ile paylaşılır ve ödeme yeni Sabit Fiyat üzerinden alınır.

Elektrik ve su tesisat işleri ( çamaşır ve bulaşık makinesi demontaj ve montajı hariç), hayvan, bitki ve silah, tüp, gaz gibi tehlikeli madde taşımaları servis dışıdır.

Hizmet Alan her halükarda yürürlükteki yasalar gereği suç veya hukuka aykırılık teşkil edecek herhangi bir talepte bulunamaz.

B – Rezervasyon Onay

Enakliyat Pratik, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, Hizmet Alan ile iletişime geçerek Rezervasyon Onayını gerçekleştirir. Rezervasyon Onay sırasında Hizmet Talebine ilişkin tüm detaylar teyitlenir, gerektiğinde Sabit Fiyatta değişiklikler yapılır, onay alınır onay alınması demek Hizmet Talebi artık Anlaşmaya Varılmış Hizmet verilmiş ve aşağıdaki değiştirme, erteleme ve iptal kural ve cezalarına tabii demektir.

C – Hizmet Talebi Değişiklik ve İptal Kuralları

Hizmet Alan, Danışman tarafından Rezervasyon Onay yapılmadan evvel dilediği gibi Hizmet Talebindeki gün, saat, adres, eşya veya servis listesini değiştirebilir veya Hizmet Talebini iptal edebilir.

Hizmet Alan, Hizmet Talebi ile ilgili tüm değişiklikler için Enakliyat Pratik Danışmanına info@enakliyat.com.tr email adresi üzerinden, 0216 498 83 37 nolu telefon ile ya da 0505 118 23 04 Enakliyat whatsapp anlık mesajlaşma uygulamasından hafta içi her gün 9:00 – 18:00 saatleri arasında ve hafta sonları 10:00 ila 15:00 saatleri arasında ulaşabilir.

Hizmet alan, Rezervasyon Onay sonrasında hizmeti iptal etmesi durumunda; hizmetin verileceği tarihe dek en az 3 gün var ise yatırdığı kaporanın hepsini iade alabilir. Hizmetin verileceği tarihe 3 günden daha az varsa hizmet iptali durumunda kapora iadesi yapılmaz.

Rezervasyon Onay’dan sonra hizmet tarihinin değiştirilmek istenmesi durumunda hizmetin verileceği tarihe 3 günden fazla süre varsa ve hizmetin verileceği yeni tarih ilk belirlenen tarihten en az 4 gün sonra ise değişiklik için herhangi bir ekstra ücret alınmayacak, 3 günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için taşınma bedelinin yanı sıra %10 tarih değişikliği ücreti yansıtılacaktır. Hizmetin verileceği tarihe 3 günden daha az süre olan durumlarda ise, eski tarihten en az 5 gün sonraya yapılacak değişiklikler için %15, 5 günden daha yakın bir tarihe yapılacak değişiklikler için %20 tarih değişikliği ücreti doğacaktır.

D – Enakliyat Pratik Tarafından İptal

Enakliyat Pratik, hizmeti ifa edecek ve kalitesi kabul gören firmalardan herhangi birinde müsaitlik olmaması durumunda Rezervasyon Onayını iptal edebilir. Bu durumda ödemeyi tamamen iade eder. Hizmet Alan taşınma ile ilgili henüz bir ödeme yapmadı ise herhangi bir ücret iadesi olmaz, Enakliyat Pratik doğacak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Her türlü iptal durumunda Enakliyat Pratik, Hizmet Alan’ı bilgilendirir.

Enakliyat Pratik, hukuken kabul edilen mücbir sebep hallerinin (doğal afet, grev, savaş ve sair) varlığı halinde söz konusu hizmeti vermeyi reddedebilir. Bundan dolayı doğacak zarardan sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda Enakliyat Pratik, müşteriye durumu haber verecektir.

Enakliyat Pratik, kullanıcının işbu sözleşme şartlarına uymaması halinde hizmet vermeyi reddebilir ve kullanıcının Web Sitesini kullanmasını engelleyebilir.

Enakliyat Pratik, Hizmet Alan tarafından önceden istenmemiş ve onaylanmamış eşyalar veya servislerin olması durumunda bu ekstra servisleri vermeyi reddedebilir. Ekstra eşyaları taşımayı reddedebilir. Yalnızca yapılacağı en başta taahhüt edilen kadar hizmet ile bağlı kalınır.

MADDE 3 – ÖDEME

Taşınma talebi Rezervasyon Sistemi üzerinden Enakliyat Pratik’e gönderildikten ve kapora yatırdıktan sonra Rezervasyon Onay için aranan Hizmet Alan’ın, Enakliyat Pratik Danışmanı tarafından nihayi Rezervasyon Onayı için aranacak ve Sabit Fiyat belirlenmiş olacak. Hizmet Alan taşınma bitiminde ödemeyi kredi kartı ile veya nakit olarak Hizmet Veren’e yapabilecektir. Söz konusu ödeme taşınma günü alınır ve hizmetin verildiği tarihten itibaren 24 saat içinde aynı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilir.

Hizmet Alan, kart bilgileri Enakliyat Pratik tarafından saklanmaz, kayda alınmaz. Ödeme işlemi için Iyzico kullanılır. Eğer Hizmet Alan’ın kullandığı hesabının bulunduğu banka taksit yapma seçeneğini veriyorsa taksit yapılabilir fakat Enakliyat Pratik ödemeyi bankadan tek seferde çekerek alacaktır.

Hizmet Alan tarafından ödenen Sabit Fiyat; Hizmet Talep formunda paylaştığı tüm eşyaların yine Hizmet Talep formunda belirttiği tarihte, eski adresten yeni adrese taşınması ve bu taşınma sırasında yine Hizmet Talep formunda talep edilen paketleme, mobilya kurulum gibi servisler fiyata dahildir. Eşya listesi sayfasındaki “Detaylar” kısmında standard dışı eşyalar varsa bunlar Sabit Fiyatı değiştirebilir. Bu durumda rezervasyon onaylanmadan Enakliyat Pratik Danışmanı herhangi bir ücret farkını anlatıp Hizmet Alan’ın onayını alacaktır.

Eğer yeni Sabit Fiyat Rezervasyon Onaydan önce hesaplanamıyorsa ya da ek eşyalar veya servisler orjinal Rezervasyon Onay sırasında alındıktan sonra değişirse ek fiyat tutarında yeni miktar taşınma günü alınacak tutarla birlikte alınır.

Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Ödeme yaparken doğru fatura adresi verme yükümlülüğü Hizmet Alan’a aittir.

Enakliyat Pratik’e yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Online Ödeme Sistemi’ne Enakliyat Pratik’ın işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki Enakliyat Pratik’ten bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Enakliyat Pratik’ten talep edilemeyecek olup Enakliyat Pratik yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

Hizmet Alan’ın hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda Enakliyat Pratik, Hizmet Alan tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Enakliyat Pratik’in, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Enakliyat Pratik yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

A – Hizmet Bedeli İadesi ve Cayma Hakkı

Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak Enakliyat Pratik Rezervasyon İptal Talebi ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

Hizmet Bedeli İadesi Enakliyat Pratik tarafından yapılacaktır, Enakliyat Pratik yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

Hizmet Talebinin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;

Hizmet Veren’in hizmeti ifa etmediği durumlar,

İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali.

MADDE 4 – HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMEMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması vb.) dolayı Enakliyat Pratik’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Enakliyat Pratik söz konusu durumların oluşmaması için gerekli tüm gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Veren’e aittir, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e rücu edilecektir.. Enakliyat Pratik’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Veren’e aittir.

Hizmet Alan iletişim bilgileri Enakliyat Pratik tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Rezervasyon oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin en iyi şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu iletişim bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

Enakliyat Pratik ile Hizmet Veren nakliyat firması arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acente ilişkisi yoktur.

A – Standart hizmet kapsamı dışındaki hizmetler:

Aşağıdaki hizmetler özel bir anlaşma olmadığı sürece standart hizmet kapsamında değildir. Hizmet Alan bu hizmetleri Hizmet Talebi oluşturken seçip bu hizmetleride alabiliri:

Matkapla duvar delme gerektiren montaj işleri,

Korniş ve perde işleri,

Sökülen avizelerin yeni evdeki montajı,

Elektrik, su ve tesisat işleri,

Aşağıdaki eşyaların taşınması özel bir anlaşma olmadığı sürece standart hizmet kapsamı dışındadır:

Hayvan, çiçek ve bitkiler

Tehlikeli maddeler (silah, tüp, gaz vb)

B – Nakliyat Sigortası:

Hizmet Alan’ın eşyaları eski evinde araca yüklendiğinden itibaren başlayacak ve yeni eve varıncaya dek sevkiyat sırasında geçerli olmak üzere, bu sırada aracın devrilmesi, kaza geçirmesi ve sair sebeplerle taşınan malların yaşadığı belirli zararları karşılayan sigortadır. Hizmet Alan talep formunda bu sigortayı istediğini belirtmelidir. Bu durumda Enakliyat Pratik, Hizmet Alan için bu sigorta poliçesini temin edecektir. Nakliye Sigortası taşınacak ev başına maksimum 100.000 TL teminat bedellidir. Daha yüksek teminat bedelleri için Enakliyat Pratik Danışanından bilgi alabilir, yine son karar sigorta firmasına aittir.

Sigorta kapsamında bulunmayan kıymetli evrak, nakit para, döviz, hisse senetleri, antikalar, güzel sanatlar, manevi değeri olan eşyalar, hayvan ve bitkiler, cam, seramik, cep telefon, bilgisayar, mücevharat, altın, ipek halı ve benzeri emtiaların zarar görmesi durumunda, Enakliyat Pratik bunu tazminle yükümlü değildir. Sigorta şirketi, zarar gören malların değerinin belirlenmesi için satın alım faturalarını isteyebilir, Hizmet Alan böyle bir durumda istenen belgeleri sunmakla yükümlü olup, orjinal değerden amortisman farkı çıkabileceğini kabul eder.

C – Enakliyat Pratik Garantisi:

Hizmet Alan’ın, taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve Enakliyat Pratik’dan kaynaklanan tüm mal hasarları sebebiyle doğacak zararların Sigorta kapsamında olmayan %2 tenzili muafiyet miktarı kadar olan kısmının karşılanmasını kapsar. Nakliyat Sigortası kapsamındaki hasarlar Enakliyat Pratik Garantisi kapsamı dışındadır.

Bu kapsama dahil olmayan istisnai durumlar aşağıda sayılmıştır: Enakliyat Pratik tarafından paketlenmeyen eşya ve mobilyalar, Hizmet Alan tarafından taşınmış veya araca yüklenmiş veya istiflenmiş veya indirilmiş eşyalar, Enakliyat Pratik paketleri dışında konteynerlerda taşınan eşya veya mobilyalar, Enakliyat Pratik tarafından uyarılmasına rağmen Hizmet Alan’ın taşıttığı manevra alanına sığmayan veya araç için büyük gelen eşyalar, hayvanlar, bitkiler, doğal durumu taşınırken zarar görmeye açık şeyler. Ayrıca, iş bu Sözleşmede servis dışı olarak belirtilen servisler verilirken doğan zararlar ve taşınma süresinin Enakliyat Pratik’ın kontrolü dışındaki bir sebepten uzaması veya gecikmesi sebebiyle doğan zararlar da kapsam dışındadır.

Hizmet Alan, taşınacak eşyaların paketlenmesini talep ediyor ise talep formunda hangi paketleme seviyesini talep ettiğini belirtmelidir. Enakliyat Pratik tarafından paketlenmemiş olan ve tercihine göre Hizmet Alan’ın kendisi tarafından paketlenmiş olan eşyalar için Enakliyat Pratik Garantisi geçerli olmayacaktır.

Antika mobilya veya sanat eserlerinin taşınması istenirse, Enakliyat Pratik Garantisi kapsamı dışında gerçekleştirilir

Hizmet Alan’ın garanti kapsamı içinde olduğunu düşündüğü zararları taşınma gününde Hizmet Veren Hizmet Alan’ın evini terk etmeden önce, Whatsapp veya Enakliyat Pratik Destek Hattı üzerinden, Enakliyat Pratik Danışmanı ile fotoğraflarıyla birlikte paylaşması gerekir. Taşınma günü sonrasında ve Hizmet Veren taşınan evi terk ettikten sonra gelen talepler kabul edilmez. Fotoğraflarda eşyadaki zarar açık ve görünür şekilde sergilenmelidir. Tamir yada yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeleyen dökümanlar Hizmet Alan’dan talep edildiğinde sunulması zorunludur. İlave durumlarda Enakliyat Pratik Garanti şartları geçerli olacaktır.

MADDE 5 – HİZMET ALAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Alan, site üzerinden talep formunu doldurmasını takiben Rezervasyon Onay yapıldığında ilgili ödemeyi yapar. Ödeme yapılması, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Hizmet Alan, Enakliyat Pratik’ın talebi sebep göstermeksizin reddetme hakkının her zaman saklı olduğunu kabul eder.

Hizmet Alan, söz konusu nakliye hizmetinin Enakliyat Pratik tarafından seçilecek firmalar ile yapılacağını kabul eder. Bu firmalarda müsaitlik durumu olmaması durumunda talebin reddedilebileceğini veya tarihin değiştirilmesi gerekebileceğini kabul eder.

Hizmet Alan, evden eve taşınmanın, eşya, mobilya için geçerli olduğunu, insan, ev sahibi, evcil hayvan gibi taşımaların mümkün olmadığını, 1 adetten fazla duraktan eşya alınıp bırakılamayacağını kabul eder.

Hizmet Alan, talep formunda Enakliyat Pratik’e sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan Enakliyat Pratik’ın sorumlu olmayacağını kabul eder.

Hizmet Alan, taşınma için gerekli giriş – çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde ilgili site yönetiminden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle hizmet verenlerin bekletilmesi ve işin ekstra saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul eder.

Hizmet Alan, taşınma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşınma işlemlerinin gerçekleştirileceği eski ve yeni hanelerde bulunacağını, bu kişinin 18 yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, kabul eder.

Hizmet Alan, taşınma öncesinde taşınma günü eğer tehlikeli bir madde taşınacak ise bunu öncesinde listelemelidir. Enakliyat Pratik, bunları taşımayı reddedebilir veya ekstra ücret talebinde bulunabilir. Her halükarda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.

Enakliyat Pratik, sunulan taşınma hizmetini yılın her günü saat 08:30’da başlayacak şekilde gerçekleştirir. Nakliye araçlarının trafiğe çıkma kurallarından dolayı taşınma faaliyeti sabah başlatılır. Hizmet Alan, öğleden sonra taşınma talebinde bulunması halinde bunu talep formunun belirtmelidir. Ancak buna ilişkin son kararı vermeye yetkili olan taraf Enakliyat Pratik olup, taşınacak hanenin boyutu ve eşyaların fazlalığına göre başlangıç saati rezervasyonunu belirleyecektir.

Hizmet Alan, taşınacak eşyalar listesine ek eşyalar olacaksa taşınmadan evvel en geç 48 saat öncesine kadar haber vermekle yükümlüdür. Aksi halde, nakliye aracı ek eşyayı taşıyabilir kapasitede ise taşımayı kabul edebilir fakat Sabit Fiyat değişebilir. Ancak taşıma kapasitesi yok ise, ikinci bir nakliye servisi ayarlanması mümkün olabilir. Bu durumda ikinci araç için ödenecek ücret, Hizmet Alan tarafından karşılanacaktır.

Hizmet Alan, taşınma gününden 5 gün evveline dek eşya listesini azaltmak istediğine yönelik talebi Enakliyat Pratik’a bildirmekle yükümlüdür. Böylece yeni eşya listesinin kapasitesi gereğince, tahsis edilecek taşıma aracı ve ekibin değiştirilmesi gerekiyorsa ödenecek ücrette değişiklik olabilir.

Hizmet Alan, belirteceği eşya listesinde, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu Enakliyat Pratik’e belirtmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

Hizmet Alan, nakliye firması ile iletişime geçmek istediğinde öncelikle Enakliyat Pratik Danışmanı ile ilk iletişimi kurar ve detayları görüşür. Taşınmadan ez az 1 gün önce Enakliyat Pratik tarafından Hizmet Alan için seçilen nakliye firmasının tüm iletişim bilgileri, Hizmet Alan ile paylaşılacaktır. Ancak her halükarda Enakliyat Pratik Danışmanı Hizmet Alan’a hizmete dair her türlü uzaktan danışmanlığı sağlayacaktır.

Hizmet Alan, taşınacak eşyaların paketlenmesini talep ediyor ise talep formunda hangi paketleme seviyesini talep ettiğini belirtmelidir. Enakliyat Pratik tarafından paketlenmemiş olan ve tercihine göre Hizmet Alan’ın kendisi tarafından paketlenmiş olan paketler için Enakliyat Pratik Garantisi geçerli olmayacaktır.

Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Enakliyat Pratik’ın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Enakliyat Pratik sorumlu değildir.

Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Enakliyat Pratik’in gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

MADDE 6 – ENAKLİYAT PRATİK’E VERİLEN YETKİLER

Enakliyat Pratik, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Enakliyat Pratik’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler.

Enakliyat Pratik veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Enakliyat Pratik’nın Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Enakliyat Pratik, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Enakliyat Pratik, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Enakliyat Pratik’nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Enakliyat Pratik Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde info@enakliyat.com.tr adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

Kullanıcılardan gelen yorumlar/değerlendirmeler, Enakliyat Pratik tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. Enakliyat Pratik’ın söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Enakliyat Pratik, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi’nin aktif olarak çalışması amacıyla, Enakliyat Pratik istediği zaman kendi kararıyla, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Enakliyat Pratik tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

Enakliyat Pratik hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

Enakliyat Pratik, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

Enakliyat Pratik Hizmet Alanlarin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Hizmet Alan haklarına erişimden men edebilir, Web Sitesi kullanımını geçici olarak durdurabilir.

MADDE 8 – WEB SİTESİ İÇERİĞİ

Enakliyat Pratik Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Enakliyat Pratik, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez

MADDE 9 – SORUMLULUK SINIRLAMALARI

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Enakliyat Pratik, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal veya davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

Enakliyat Pratik, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

Enakliyat Pratik, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

MADDE 10 – TELİF HAKKI

Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Enakliyat Pratik, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar ve iş modeli de dahil tüm materyallerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.

MADDE 11 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuat ve kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin eklerinin uygulanmasında ve yorumunda doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü taraflarca aksi bir hüküm kararlaştırılmadıkça İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

MADDE 12 – BİLGİLERİN SAKLANMASI

Enakliyat Pratik sisteminde Hizmet Alan veya Hizmet Talebi ile ilgili bilgileri, formları, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Enakliyat Pratik’ın ticari defter ve kayıtları ile sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler

MADDE 13 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda Enakliyat Pratik’ın ve üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Enakliyat Pratik, Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Enakliyat Pratik tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Bugün Sadece 2 Dakikada Online Rezervasyon Yap

Pin It on Pinterest

Share This